Ubezpieczenie Cargo/Przewoźnika

Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej dla firm wykonujących usługi transportowe.

Można je podzielić na dwa podstawowe rodzaje, związane z zakresem terytorialnym świadczonych przewozów. Jeden dotyczy OC przewoźnika w ruchu krajowym, natomiast drugi obejmuje szkody związane z ruchem międzynarodowym.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna jaką, zgodnie z postanowieniami ustawy przewozowej ponosi przewoźnik za uszkodzenie przesyłki (towaru). OCPD w ruchu krajowym dedykowane jest przewoźnikom wykonującym przewozy w obrębie kraju, natomiast OCPD w ruchu międzynarodowym – przewoźnikom wykonującym przewozy pomiędzy dwoma lub więcej państwami.

Zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika zapewnia skuteczną ochronę przedsiębiorcy w sytuacjach niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy przewozu, np. uszkodzenie, zniszczenie, utrata przesyłki (towaru) bądź też spowodowanie szkody finansowej na skutek np. opóźnienia dostawy czy zagubienia dokumentów.

Dzięki posiadaniu odpowiednio skonstruowanej umowy ubezpieczenia przewoźnik zyskuje poczucie bezpieczeństwa własnej działalności oraz wzrost wiarygodności względem zleceniodawców.

Nasi Partnerzy

W swojej ofercie skupiamy 15 Towarzystw Ubezpieczeniowych działających w kraju oraz poza jego granicami.