Ubezpieczenia domów i mieszkań

Dotyczy ubezpieczenia nieruchomości. W pakiecie tym znajduje się ubezpieczenie mieszkania, ubezpieczenie domu mieszkalnego, ubezpieczenie domu letniskowego, ubezpieczenie domu w trakcie budowy od ognia i innych zdarzeń losowych wraz z ubezpieczeniem od kradzieży z włamaniem, rabunku i rozboju.

W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia mieszkania lub domu/budynku można zabezpieczyć następujące elementy i ryzyka z nimi związane:

 

Aby ubezpieczenie mieszkania, domu lub budynku było kompletne, powinno zawierać dodatkowo usługę Home Assistance, składającą się z:

 

 

W przypadku domku letniskowego, przedmiotem ubezpieczenia jest ten domek wraz ze stałymi elementami oraz mienie ruchome w tym budynku. Za domek letniskowy uznawany jest zamieszkiwany czasowo budynek, służący celom rekreacyjnym oraz budynek na terenie ogródka działkowego lub innego rodzaju działki rekreacyjnej.

 

Dla osób prowadzących inwestycje budowlane polegające na budowie przewidziane jest ubezpieczenie od szkód powstałych również w czasie pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku samolotu, zalania, huraganu, powodzi, spływu wód po zboczach, gra, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny i katastrofy budowlanej.

 

Nasi Partnerzy

W swojej ofercie skupiamy 15 Towarzystw Ubezpieczeniowych działających w kraju oraz poza jego granicami.